Akce
Schůzky
Soutěž
Ke stažení

Přiští schůzka:

Připravujeme:


6.11. - 10.11.2017 - Týden s matematikou a fyzikou v Temešváru (ve spolupráci s FEL ČVUT)

Fyzikální olympiáda - školní a krajské kolo

Astronomická olympiáda - školní a krajské kolopondělí 20.11.2017 (Mafýk 1+2)
v 15:00 v učebně 227
téma: Nobelova cena za fyziku